CĐ Nghề Việt Đức – Viện ĐH Mở HN

Ngành đào tạo:

– Đại học Kế toán;

– Đại học Quản trị kinh doanh;

– Đại học Luật (kinh tế).

Thông tin liên hệ:

– Phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh,

– 371 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Du – Thành phố Hà Tĩnh.

– Điện thoại: 039.896.888 – 039.896.889 – 0984.282.929 – 0915.665.731

CĐ Nghề Việt Đức – Viện ĐH Mở HN