Trường ĐH Bạc Liêu

Ngành đào tạo:

– Luật

– Hướng dẫn viên du lịch

– Kinh tế -Tài chính Ngân hàng

Thông tin liên hệ:

– Phòng Đào tạo, trường Đại học Bạc Liêu

– Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

– Điện thoại: 0781.3.821107.

Trường ĐH Bạc Liêu