Trường ĐH Cần Thơ

Ngành đào tạo:

– Ngành Tài chính Ngân hàng

– Ngành Quản trị Kinh doanh

– Ngành Kế toán

– Ngành Kinh doanh quốc tế (Kinh tế Ngoại thương)

Thông tin liên hệ

– Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Cần Thơ. Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

– Điện thoại số: 0710. 3734370 hoặc 0710. 3831530 (8209).

– Website: http://www.ctu.edu.vn/centers/dec/ hoặc http://www.dttx.ctu.edu.vn

Trường ĐH Cần Thơ