Trường ĐH Duy Tân

Ngành đào tạo:

– Kế toán

– Tài chính – Ngân hàng

– Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên – Trường Đại học Duy Tân.

– Địa chỉ: Số 184 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng.

– Điện thoại: (0511) 3.650403 – Số nội bộ: 102 Website: www.duytan.edu.vn

Trường ĐH Duy Tân